Hei allemaal!

Afgelopen donderdag ben ik met papa, mama en mijn broertje naar het Archeologisch Park Xanten in Duitsland geweest. Het was een super mooi iets om naar te kijken, want het was toch anders dan een pretpark of dierentuin, en het was bovendien ook nog is leerzaam!


Het Archeologisch Park Xanten is een park met historische en archeologische monumenten uit de romeinse tijd. De stukken zijn originele resten  van de Romeinse stad Colonia Ulpia Traiana, een Colonia aan de noordkant van het Duitse stadje Xanten. Het park is eigendom van het Landschaftsverband Rheinland. Het bij het park behorende museum dat eerst gevestigd was in de binnenstad van Xanten bevindt zich nu in de gereconstrueerde basilica thermarum. Deze overkapte thermen maken sinds 2008 deel uit van het park dat een groot deel van het gebied van de vroegere colonia beslaat.

 

Stichting

Iets voor het begin van de jaartelling werd het legioenkamp Vetera aangelegd op een strategisch belangrijke plaats, namelijk tegenover de monding van de Lippe in deRijn. De Lippe mondt overigens nu bij Wesel in de Rijn uit en ook de loop van de Rijn is gewijzigd. De Romeinse stad bevond zich 1800 meter verder naar het westen. De stad werd in 98 gesticht op de plaats waar zich tevoren reeds een nederzetting van de inheemse bevolking bevond. Keizer Trajanus gaf de stad burgerrechten en zijn naam. Vandaar de toenmalige benaming Colonia Ulpia Traiana. De stad was aangelegd zoals de meeste Romeinse steden: op het tekenbord ontworpen in een dambordpatroon, omgeven door een hoge muur met poorten en torens. Daarachter lagen woonhuizen, tempels, bestuurs- en badgebouwen, en een groot amfitheater. De stad besloeg 73 hectare en was een van de centrale steden in de Romeinse provincie Germania inferior. Er leefden ongeveer 10.000 mensen van Gallische en Germaanse afkomst. Voor de oostelijke stadsmuur lag een grote haven aan een zijarm van de Rijn. De haven reikte tot voor de kleine havenpoort bij de huidige ingang van het park

 

Ondergang

Colonia Ulpia Traiana werd bewoond tot in de vierde eeuw. Rond het jaar 260 na Christus werd de stad voor het ingenomen voor de binnenvallende Fransen, maar na 275 werd de stad na een hernieuwde inval verwoest waarbij een groot deel van de inwoners vluchtte. Rond 310 werd binnen de muren van de verlaten stad een vestiging opgetrokken, Tricensimae. Nadat de grens van het Romeinse Rijk in deze streken rond 350 definitief viel, werd ook dit ‘ford’ verlaten en verviel het tot een ruïne. Later bouwden de eerste christenen uit de streek op de begraafplaats buiten de stadsmuren van de oude Romeinse Rijk een kerk over het graf van twee martelaren. Dit werd de kern van de middeleeuwse stad Xanten, waarvan de naam is afgeleid van Ad Sanctos (Bij de heiligen)

 

Steengroeve

Zoals vaak in het voormalige Romeinsje Rijk diende de Ruïnes als steengroeve. De stenen en andere bouwmaterialen werden uit de verlaten gebouwen gesloopt en deze Romeinse stenen en zuilen werden nog eeuwen later verhandeld voor hergebruik in verre omgeving. In de loop der tijd werden de voormalige Romeinse gebouwen zo geleidelijk gesloopt tot de grond. Daarna lagen de fundamenten van de stad eeuwen onder velden en weiden tot in 1935 de fundamenten van het amfitheater werden ontdekt. Het huidige Archeologisch Park Xanten beslaat iets minder dan de helft van Romeinse stad. Een deel van de fundamenten ligt voor een groot deel nog begraven onder de moderne wegen, huizen en bedrijfsgebouwen van Xanten.

 

Reconstructies

Verdedigingstoren : Via deze

Copyright © Rowena Bertens

Haventempel

toren kon men de stadsmuur beklimmen. Hij heeft geen doorgang maar is overigens van hetzelfde type als de kleine havenpoort en toren ten zuiden van het amfitheater.

Stadmuur : De 73 hectare grote stad was rondom met een grote muur versterkt. Samen met de torens domineerde een Romeinse stad zo de gehele omgeving. De stadsmuur is slechts gedeeltelijk gereconstrueerd, het grootste deel ervan is vervangen als haag. Verder werd de stad extra beschermd door een grachtensysteem voor de muur. De grachten waren niet noodzakelijk gevuld met water.

Amfitheater : Het amfitheater werd waarschijnlijk kort na de stichting van de Colonia Ulpia Traiana gebouwd. Het bood in de oudheid plaats voor 10.000 toeschouwers, die niet alleen uit de stad zelf kwamen, maar ook uit omstreken. De onderste, drie brede zitrijen waren voorbehouden aan de vooraanstaanden, de rijke mensen dus. Hier werden zetels neergezet. Op de andere rijen zaten de toeschouwers direct op de stenen treden. Voor de organisator was een speciale loge beschikbaar. Spelen werden gefinancierd door de stedelijke ambtenaren die zich ermee wilden verzekeren van de gunst van het volk. Het is niet bekend of de spelen in Germania Inferior even gruwelijk waren als in de hoofdstad.

 

 


Informatiebron: Wikipedia : Archeologisch Park Xanten.


Dus dat was het voor vandaag! Ik hoop dat jullie wat aan de informatie gehad hebben!

Stay tuned!!

Groetjes x

 

Xanten: Archeologisch Park.